U GEBRUIKT EEN VEROUDERDE BROWSER

U staat op het punt de website Eureka te bezoeken, een bijzonder samenwerkingsverband van Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant en Studio040 rond het thema uitvinden en innoveren in Brabant. U maakt gebruik van een verouderde browser die de website niet ondersteunt.

Werk uw browser bij
Om deze website te kunnen bekijken, werkt u uw browser bij naar Internet Explorer 9 of kiest u voor een alternatieve browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox.

Onze excuses voor het ongemak.
 
1946-1950

EERSTE EXPERIMENTELE TELEVISIE-UITZENDING

• 1946Holst gaat met pensioen. Het NatLab, waar inmiddels 300 mensen werken, staat op de kaart. Hij wordt opgevolgd door het driemanschap Herre Rinia, Evert Verwey en Hendrik Casimir.
• 1948Op 18 maart is de eerste rechtstreekse televisie-uitzending in Nederland. Het is de start van een reeks experimentele uitzendingen tussen 1948 en 1951, die te ontvangen zijn in en rond Eindhoven op enkele tientallen tv-toestellen.
• 1948Philips brengt zijn eerste bandrecorder op de markt.
• 1950Onderzoek naar magnetische materialen mondt uit in de uitvinding van de materialen Ferroxdure en Ferroxcube. Het is de basis van de activiteiten op het gebied van magnetisch opnemen die leiden tot producten als het cassettebandje en de videocassette.
• 1950Het begin van de productie van transistoren in Nijmegen.
• 1950Philips heeft in Nederland 39.000 werknemers op een totaal van 90.000 wereldwijd. De expansie gaat versneld door onder invloed van de wederopbouw na de oorlog. Philips wil een leidende positie in de elektronica-industrie en gaat zich bezig houden met telecommunicatie, computers, radar, huishoudelijke apparaten en professionele elektronica voor onder meer luchtvaart, wegen en havens.
 
 
 
^ top
 

ERIK DE VRIES - VADER VAN DE NEDERLANDSE TV BIJ PHILIPS

Met hart en ziel stond hij aan de wieg van de televisie. Erik de Vries hoopte dat de uitwisseling van informatie èn beelden tot meer begrip over en weer zou leiden, een prachtig middel om afstanden te overbruggen en contacten te leggen.
 
Een gezin kijkt televisie, 1951
 
De Vries begon na de HBS bij Philips in Eindhoven als assistent in het NatLab. In 1935 begon Philips met televisie te experimenteren en maakte hij mee dat juffrouw Speenhof van de Philipsadministratie als eerste Nederlander op tv verscheen. Vanaf 1947 gaf hij leiding aan de experimentele tv-uitzendingen van Philips. Een jaar later - op 18 maart 1948 - startte vanuit het NatLab de eerste geregelde uitzendingen.
Tijdens een uitzending voor de vierhonderd tv-toestellen die Philips onder Eindhovense gezinnen had uitgedeeld, ontmoette hij op 15 februari 1949 Hans Snoek van het Scapinoballet. De Vries en Snoek zouden hun leven lang bij elkaar blijven. Snoek, met wie hij voor Unesco door Latijns-Amerika zou zwerven om ook daar tv op te zetten, stierf in 2001. In 1951 werd hij 'vader van de Nederlandse televisie', onder meer door de eerste generatie tv-makers en tv-regisseurs op te leiden.
 
 
 
 
Omroepen
Het zou nog enkele jaren duren tot er eindelijk 'landelijke' televisie was, al was dat toen nog een wijds begrip voor de weinige toestellen die over Nederland verspreid waren. De omroepen maakten zich steeds nadrukkelijker meester van het medium en zetten De Vries volgens eigen zeggen nogal klakkeloos aan de kant. Maar hij zou spoedig terugkomen als regisseur van het legendarische Pension Hommeles en wat later van het al even onvergetelijke Mies-en-scène.
De Vries zou tot in de jaren tachtig blijven regisseren, onder meer voor de VPRO en de Ikon. De Vries stond ook aan de wieg van Teleac, wat goed paste bij zijn oorspronkelijke ideeën over nuttige televisie. Toch was hij uiteindelijk niet tevreden over wat er met het medium al geheel was gebeurd, zei hij in genoemd interview: 'Neem die reality-tv. Voor de familie van de betrokkenen is het afschuwelijk, voor de rest van Nederland alleen maar sensationeel. Nou zeg. Ben ik daarvoor zo in touw gewest, meer dan zestig jaar.'
Erik de Vries was volgens zijn vriend en mede-omroepman Henk Kuperus een groot voorstander van een omroep naar BBC-model. De Vries propageerde ook de lokale omroep. Zo nam hij het mede het initiatief voor STAD Radio Amsterdam. Erik de Vries was officier in de Orde van Oranje Nassau. In 1966 had hij al de Nipkowschijf voor zijn hele werk gekregen. Op het omroepgala in 1997 kreeg hij als eerste een 'carrière award' voor zijn 'baanbrekende pionierswerk' bij de Nederlandse televisie.
 
De volgende bijdrage is afkomstig van Philips Company Archives

Experimentele tv-uitzending in Poort van Kleef, Eindhoven, 1950
 

^ top